Všeobecné podmienky

Vitajte pri využívaní internetových služieb poskytnutých Mascus prostredníctvom internetových stránok www.mascus.sk (ďalej už len "Internetová služba"). Používaním alebo registráciou do internetových služieb súhlasíte s podmienkami uvedenými nižšie. Preto vás žiadame, aby ste si pozorne prečítali podmienky. Všeobecné podmienky boli preložené do iných jazykov. V prípade rozporu medzi prekladom a holandskou verziou je platné holandské znenie. Všeobecné podmienky iných strán než Mascus sú týmto výslovne vylúčené.

1. Všeobecné informácie o internetovej službe

Internetová služba je verejné trhovisko na internetovej báze určené tým užívateľom, ktorí majú za cieľ nájsť, kupovať a predávať ťažké vozidlá a stroje. Internetová služba predstavuje aktuálnu ponuku ojazdených vozidiel a strojov od popredných výrobcov a predajcov. Ďalej umožňuje umiestňovanie súkromných inzerátov. Internetová služba spája kupujúci a predávajúci.
Účelom Internetovej Služby je umožniť publikovanie inzerátov s použitou ťažkou technikou na internete. Kúpna zmluva, pokiaľ ide o ojazdené vozidlo, alebo použitý stroj, ponúkané na predaj na Internetovej službe ("Objekt") je vždy priamo vypracovaná a uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim. Mascus sa žiadnym spôsobom nepodieľa na transakcii alebo kúpnej zmluve. Všetky informácie o objekte poskytuje predávajúci. Mascus nezodpovedá za informácie uvedené pri inzeráte v Internetovej službe.
Účelom inzerátov zverejnených Internetovou Službou je len informovať. Hoci Mascus si želá, aby predajcovia využívajúci Internetovú službu uvádzali pravdivé informácie a konali v dobrej viere, nemôže Mascus zaručiť, že údaje poskytnuté predajcom sú bez chýb. Pred nákupom objektu, ktorý je predmetom reklamy na predaj na Internetovej službe, je kupujúci povinný skontrolovať s predávajúcim všetky detaily, ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie kupujúceho o kúpe. Pri kúpe ojazdeného tovaru cez Internetovú službu by kupujúci mal byť opatrný rovnako ako by išlo o kúpe podobného tovaru prostredníctvom inzerátu v novinách či inde.
Ak sa rozhodnete pri kúpe použitého vozidla alebo stroja využiť ponuku finančných alebo dopravných službieb alebo iného produktu na základe údajov zverejnených v Internetovej službe, váš zmluvný partner je predajca výrobku a nie Mascus.

2. Registrácia užívateľa Internetové služby

Ak sa chcete zaregistrovať ako užívateľ na Mascus Internetové služby, uveďte požadované užívateľské údaje v súlade s podmienkami, s ktorými ste boli oboznámení (cez hypertextový odkaz) pred registráciou ako užívateľ. Mascus ukladá informácie, ktoré ste poskytli, čo znamená, že ich nemusíte znovu zadávať, ak budete používat Internetovú službu nabudúce. Každý, kto sa zaregistruje ako používateľ služieb, by mal byť vo veku minimálne 18-tich rokov.
Prijatím podmienok Internetovej služby potvrdzujete, že informácie, ktoré ste poskytli sú pravdivé a že súhlasíte s tým, že bezodkladne oznámite Mascus e-mailom, ak vaše údaje zmenia. Mascus si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu bez udania dôvodu. Mascus môže ukončiť vaše používateľské práva v prípade, že poskytnuté informácie sú nedostatočné alebo nesprávne, alebo ak ste zabudli oznámiť zmeny. Mascus vám tiež môže odoprieť právo používať Internetovú službu a zrušiť váš účet ak nebudete konať v súlade s podmienkami. Mascus má k dispozícii prostriedky právnej ochrany ustanovenej zákonom.
Ak chcete používať Internetovú službu, musíte mať užívateľské meno a heslo, ktoré musíte pred tretími osobami bezpečne chrániť. V prípade, že tretia osoba získala prístup k vášmu užívateľskému menu alebo heslu, tak ako užívateľ Internetové služby musíte okamžite informovať Mascus e-mailom. Kým nie je táto správa prijatá, ste zodpovední za používanie Internetové služby prostredníctvom vášho užívateľského mena a hesla, aj keď sa jedná o neoprávnený prístup.

3. Ochrana osobných údajov a použitie souborov cookie

Mascus rešpektuje súkromie užívateľov a snažíme sa používať primerané prostriedky aby sa zabránilo nevhodnému použitiu osobných údajov poskytnutých Internetovej službe.
Mascus môže používať a odovzdávať informácie o zákazníkoch (ako sú meno a e-mailová adriesa) tretej osobe, pokiaľ to takýto užívateľ pri svojej registrácii výslovne nezakázal. Dáta môžu byť zdieľané dodávateľmi príslušenstva, doplnkových produktov a finančných služieb alebo iným dodávateľom použitých strojov a služieb v súlade s posúdením Mascus. Dáta sú prenášané len v rámci práv a povinností v existujúcich právnych predpisoch.
Ďalšie informácie možno nájsť v našich Zásadách ochrany osobných údajov, ktoré obsahujú informácie o používaní cookies Mascus. Ako registrovaný užívateľ Internetové služby súhlasíte so Zásadami ochrany osobných údajov vrátane používania cookies portálom Maskus.

4. Publikovanie inzerátov

Inzeráty, ktoré ste umiestnili alebo zaslali Mascus sú interpretované ako požiadavka uverejnenia inzercie na Internetovej službe. Je povinnosťou predávajúceho určiť, v ktorej kategórii stránok bude každý inzerát publikovaný; na stránkach Mascus, na Mascus Plus (vlastná sekcia predávaných strojov na svojich internetových stránkach) alebo vlastné intranet / extranetové služby predávajúceho.
Užívateľ Internetovej Služby je zodpovedný za to, že získal nevyhnutné práva a oprávnenia k obsahu produkovaného na Internetovej službe. Ním produkovaný obsah by nemal porušovať práva duševného vlastníctva alebo iné práva akejkoľvek inej osoby alebo subjektu, a nemal by obsahovať vyhlásenie alebo materiály, ktorých zverejnenie by mohlo viesť k zodpovednosti za škodu a zodpovednosti pre Mascus.Uživatel Internetové služby je povinný plne nahradiť všetkú škodu spôsobenú Mascus, ak by obsah nebol v súlade s týmto ustanovením.
Ak inzerát z nejakého dôvodu nie je vhodný na zverejnenie, obráti sa Mascus na predajcu e-mailom. Mascus si vyhradzuje právo okamžite odstrániť obsah bez ďalšieho oznámenia predávajúcemu a ukončiť právo na užívanie predávajúcemu alebo kupujúcemu, ak je podľa hodnotenia Mascus Internetová služba využívaná nesprávne alebo v rozpore s dobrými mravmi. Podmienky pre zverejnenie každého inzerátu sú hodnotené samostatne.
Inzerát sa môže vzťahovať iba na jeden objekt (ojazdené vozidlo alebo použitý stroj).
Je povinnosťou predávajúceho zabezpečiť aby každý inzerát obsahoval správne údaje o produkte, poskytoval dostatok informácií o objekte, jeho stave a ďalších faktoroch, ktoré sú dôležité z hľadiska kupujúceho v súlade s právnymi predpismi, nariadením vlády a dobrými obchodnými mravmi. Predávajúci súhlasí s tým že informácie o cene sú pravdivé a zaručuje sa, že ďalšie informácie, ktoré poskytne pri inzeráte, sú v súlade so skutočnosťou.
Je povinnosťou predávajúceho oznámiť Mascus, či inzerovaný Objekt bol predaný aby inzerát mohol byť odstránený.
Mascus má právo upravovať, triediť a kopírovať všetok materiál alebo jeho časti, ktoré ste zadali do Internetovej služby a používať ich voľne vo svojom podnikaní.
Mascus nie je schopný overiť, či informácie poskytnuté užívateľom sú v poriadku. Preto je informujúci plne zodpovedný za všetky náklady a škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávnej informácie uvedenej na Mascus. Je kedykoľvek možné pozastaviť zverejnenie inzerátu. Poplatok za inzerciu nebude účtovaný v prípade, že reklama je zrušená pred jej uverejnením.
Vzhľadom k intervalom indexových údajov a bezpečnostným opatreniam na Mascus, nieje obsah platenej inzercie na Mascus Internetovej službe okamžite viditeľný. Intervaly indexovania sa môžu líšiť v závislosti od zaťaženia servera. Vložené inzeráty od platiacich klientov Mascus sú zvyčajne viditeľné na internete v priebehu niekoľkých hodín. Pre zaistenie bezpečnosti našich zákazníkov a návštevníkov sú súkromné inzeráty kontrolované či neobsahujú podvodný, klamlivý alebo nezákonný obsah. Preto môže trvať až 72 hodín než sa tieto inzeráty zverejnia na Mascus Internetovej službe.
Mascus je povinný vrátiť poplatky za inzerciu, ak Mascus neuverejní schválený inzerát. Kompenzácia nepublikovaného inzerátu je vo všetkých prípadoch obmedzená na sumu zaplateného poplatku za uverejnenie inzerátu. Poplatok za inzerciu nemusí byť vrátený v prípade, že inzerát nebol zverejnený v dôsledku faktorov, ktoré sú mimo kontroly Mascus, alebo z dôvodov, ktoré Mascus nemohol rozumne predvídať alebo im predísť.

5. Poplatky a fakturácia

Zaregistrovanie sa ako užívateľ Internetovej služby, čítanie inzerátov, kontaktovanie predajcov a posielanie otázok je zadarmo.
Zverejnenie jednotlivých inzerátov na Internetovej službe je za poplatok. Poplatky za zverejnené inzerátu sú stanovené podľa aktuálneho cenníka. DPH bude pridaná ku všetkým cenám v cenníku Mascus.
Uverejnenie inzerátu, ktorý je odoslaný na Internetovú službu je vždy podmienené zaplatením poplatku za inzerciu. Inzeráty sú platené buď pomocou online bankovníctva, giro, bankovým prevodom alebo platobnou kartou. Na stránkach Mascus sú odkazy na on-line bankovníctvo, ktoré môžu byť použité na zaplatenie. Žiadny inzerát nebude zverejnený pred tým, než je plne zaplatený. Zmluvný zákazníci predávajúci svoje ojazdené vozidlá a stroje na pravidelnej mesačnej báze, dostávajú faktúry podľa cenníka alebo podľa dohody.

6. Informacie o inzerovaných vozidlách a strojoch

Mascus chce zdôrazniť užívateľom, že údaje o použitých vozidlách a strojoch na Internetovej službe pochádzajú od predajcov. Údaj o stave celého objektu je založený na subjektívnom posúdení zo strany predávajúceho a vlastným vnímaním stavu objektu predávajúcim.
Údaje o stave použitého vozidla / stroja nie sú teda zistené na základe vyhodnotenia vykonaného nezávislým a neutrálnym pozorovateľom. Mascus nezodpovedá za správnosť týchto informácií.

7. Práva duševného vlastníctva

Užívateľ berie na vedomie, že všetky práva duševného vlastníctva, pokiaľ ide o webové stránky, domény, sub domény, dizajn, text, obsah, obrázky, logo, ochranná známka Mascus, software a programový materiál a ďalšie materiály obsiahnuté v Internetovej službe patrí Mascus, s výnimkou obsahu inzerátov, a užívateľ sa týmto výslovne vzdáva akýchkoľvek práv vo vzťahu k tomuto duševnému vlastníctvu. Ak neudelí Mascus výslovný písomný súhlas, tak užívateľ nesmie distribuovať, publikovať, reprodukovať, sprístupniť verejnosti alebo komerčne či inak využívať chránený materiál.

8. Náhrada škody a obmedzenie zodpovednosti

Mascus nezaručuje, že Internetová služba bude fungovat bez chyb nebo že Internetová služba a jej servery sú bez počítačových vírusov alebo iných škodlivých mechanizmov. Mascus nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v dôsledku chýb, počítačových vírusov alebo iných škodlivých mechanizmov. V prípade, že dôsledok využívania Internetovej služby viedol k oprave alebo výmene zariadenia alebo dát, Mascus nie je zodpovedný za tieto náklady. Internetová služba je dodávaná "tak ako je" a Mascus nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené použitím Internetovej služby alebo jej poruchou alebo zlyhaním.
Ak je chyba v prípade spoplatnených služieb spôsobená Mascus, Mascus si môže zvoliť či opraví chybu alebo vráti užívateľovi poplatok za inzerát. Výška odškodnenia je najviac rovná sume poplatku za inzerát, ktorý užívateľ Mascus zaplatil za používanie Internetovej služby. Mascus nie je zodpovedný za škodu spôsobenú užívateľom alebo treťou stranou alebo škody, ktoré Mascus nemohol rozumne predvídať.
Na Internetovej službe nájdete odkazy na internetové stránky, ktoré sú publikované externými poskytovateľmi služieb nezávislých na Mascus. Aj keď vám Mascus ponúka odkazy na tieto služby, Mascus chce poukázať na to, že tieto služby sú poskytované príslušnými poskytovateľmi služieb, a musia byť použité za podmienok stanovených týmito dodávateľmi. Mascus nezodpovedá v žiadnom prípade za výrobky alebo služby druhých.
Celková zodpovednosť Mascus podľa tejto zmluvy je vo všetkých prípadoch obmedzená na 500 Eur, s výnimkou prípadov, keď škoda bola spôsobená úmyselným činom alebo z hrubej nedbanlivosti.

9. Dostupnosť

Mascus má právo bez predchádzajúceho upozornenia, a to celkom alebo čiastočne, pretvoriť, odstrániť, pridať alebo inak zmeniť obsah internetových služieb, alebo jeho prevádzkovú dobu, technické detaily či iný obsah. Mascus má právo dočasne pozastaviť dodávku Internetovej služby z dôvodu údržby alebo zmeny Internetovej služby a Mascus nenesie zodpovednosť za takéto pozastavenie, údržbu alebo úpravy.

10. Zmena podmienok

Výber a design Internetovej služby sa neustále vyvíja a preto si Mascus vyhradzuje právo zmeniť podmienky svojich služieb. V čase prihlásenia sa musí byť užívateľ informovaný o zmenených podmienkach prostredníctvom e-mailu. Zmeny nadobudnú platnosť po prihlásení alebo do 30-tich dní od oznámenia zmien na internetovej službe (aj prostredníctvom e-mailu). Ak bude pokračovať v používaní Internetovej služby po zmene podmienok, beriete na vedomie, že nové podmienky sú pre neho záväzné, aj keď bol registrovaný ako užívateľ pred tým, než nové podmienky nadobudli platnosť.

11. Spätná väzba

Ak sa domnievate, že materiál v Internetové službe či ktorá koľvek jeho časť je nesprávna alebo chybná, informujte nás o tom zaslaním informácie na Mascus z odkazu "spätnej väzby", umiestnenom na úvodnej stránke Internetové služby. Opíšte prosím chybu alebo poruchu podrobne v správe.

12. Neplatnosť pojmov

Ak je akékoľvek ustanovenie týchto všeobecných podmienok považované za neplatné, neplatné alebo nevymáhateľné v akomkoľvek rozsahu, všetky ostatné podmienky zostávajú v plnej platnosti a účinnosti.

13. Vyššia moc

Strana nenesie zodpovednosť za porušenie zmluvných povinností v dôsledku prekážok, ktoré sú mimo vplyvu strany (napríklad štrajk, výluka, porucha dátovej komunikácie, požiar, krádež, poškodenie vodou, sabotáž, vandalizmus alebo akékoľvek iné neočakávané udalosti), za prekážky, ktoré strana nemohla rozumne predvídať pri uzavretí zmluvy a dôsledky, ktorým účastník nemohol primeraným spôsobom zabrániť.

14. Platnosť podmienok

Tieto záväzné podmienky vstupujú do platnosti, keď ich prijmete pomocou Internetovej služby alebo registráciou ako používateľ Internetovej služby. Tieto podmienky sú platné na dobu neurčitú. Mascus môže vždy odoprieť užívateľovi právo používať Internetovú službu pokiaľ užívateľ poruší tieto podmienky, je v konflikte s inými užívateľmi alebo využívaním služby.

15 Předčasné ukončenie

Bez ohľadu na to, čo je inak predpísané, môže ktorá koľvek zo strán výpoveďou zrušiť zmluvu s okamžitou účinnosťou, ak:
a) Ktorákoľvek zo zmluvných strán zásadne poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy a nevykoná nápravu do 30 dní od písomnej žiadosti.
b) Ktorá koľvek zo zmluvných strán pozastaví platby, ponúka splátku, skrachuje, stáva sa predmetom zabavenia alebo by z inej podobnej príčiny mohla byť dôvodne považovaná za platobne neschopnú alebo v likvidácii.

16. Subdodávatelia

Mascus má právo využívať subdodávateľov pri poskytovaní svojich služieb.

17. Urovnávanie sporov a platné právne predpisy

Holandské právo sa vzťahuje k tejto dohode, s výnimkou vybraných zákonných ustanovení. Všetky spory, rozpory alebo nároky vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto dohodou, alebo porušenie, ukončenie alebo platnosti tejto zmluvy, budú s konečnou platnosťou riešené Súdnym dvorom v Amsterdame, Holandsko.

18. Kontaktné informacie

Mascus International BV
Vijzelstraat 68-78
1017 HL Amsterdam
Netherlands
Registration Number: 57776806