Mascus Security Advise

Bezpečnostné pokyny spoločnosti Mascus

Pri každej obchodnej činnosti existuje riziko prítomnosti kriminálnych jedincov, ktorí sa snažia zarobiť alebo odcudziť peniaze nevinnému bežnému užívateľovi. Spoločnosť Mascus robí všetko, čo je v jej silách, aby bojovala s pokusmi o podvod a chránila svojich užívateľov a zákazníkov.

Veľkú časť tvorí informovanie užívateľov o nebezpečenstvách a bežných trikoch, technikách a metódach tých, ktorí sa pokúšajú poškodiť týchto užívateľov a tiež pripomínanie užívateľom, aby využívali svoj zdravý úsudok a boli obozretní.

Tento dokument sa zaoberá nasledujúcou problematikou:

Všeobecne bezpečnostné ponaučenie pre nákup a predaj prostredníctvom webovej stránky Mascus

Všeobecné bezpečnostné pokyny pri dodávke a nákupe stroja/vozidla

Ostatné druhy podvodov

Poznámka k účasti spoločnosti Mascus na uzavretých obchodoch
Poznámka k ďalším podvodným technikám a metódam
Priama pomoc spoločnosti Mascus pri podozrení na podvod: Kontaktné údaje a formulár na spätnú väzbu spoločnosti Mascus

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Všeobecné bezpečnostné pokyny pri dodávke a nákupe stroja alebo vozidla

Platba v hotovosti alebo bankový prevod:

Aj v prípade prevodu hotovosti sa môžete stať obeťou podvodu:

Príklad na bežný podvodný trik:

Pri malej zálohe si predávajúci vyhradzuje právo predať stroj jedine vám. Cena takéhoto stroja je obvykle vskutku nízka. Pre istotu (v podobe zálohy) požaduje „predávajúci“ previesť časť nákupnej ceny na účet osoby, ktorej kupujúci dôveruje.
Ako potvrdenie prevodu by mal kupujúci oznámiť predávajúcemu výšku prevedenej sumy a meno majiteľa účtu.  „Predávajúci“ peniaze následne vyberie na základe falošnej identifikácie a papierov.
Tento typ podvodu je možný pri prevode hotovosti (napríklad cez služby Money Gram, Western Union, Escrow) a pri bankových prevodoch.

Informácie a dokumenty k stroju či vozidlu a ID podvodného predávajúceho sú falošné.

Z toho dôvodu spoločnosť Mascus odporúča:

Nikdy neposkytujte dôležité bankové údaje neznámym osobám.
Prevod hotovosti príbuzným či priateľom vás neochráni pred podvodom.

Okrem toho, elektronicky prenášané dokumenty (napríklad skenované, faxované či e-mailom posielané technické osvedčenia vozidla, cestovné pasy, a pod.) nikdy nie sú úplným dôkazom na overenie identity predávajúceho alebo dokladom o vlastníctve vozidla či stroja.

Spoločnosť Mascus nie je zapojená do žiadnych transakcií či predaja, týkajúceho sa užívateľov systému Mascus. Spoločnosť Mascus nie je oboznamovaná o tom, kto nakupuje stroj a od koho.    Všetky podmienky a zmluva upravujúca uzavretie obchodu sa týkajú iba predávajúceho a kupujúceho. Spoločnosť Mascus nemá informácie ani zdroje na kontrolu či dokonca zaručenie hodnotu vkladu či autentickosť predávajúceho.

Ak by vám bola kedykoľvek zaslaná informácia či dokumenty o tom, že spoločnosť Mascus ručí za hodnotu vkladu či autentickosť určitého predávajúceho, takéto informácie sú falošné. V takom prípade nás prosím okamžite kontaktujte.

Preto nikdy neplaťte vopred.

Vaše osobné údaje:

Bankové údaje či údaje týkajúce sa kreditnej karty spoločnosť Mascus vyžaduje iba vtedy, keď chcete zaplatiť za inzerát. Tieto údaje nebudú následne vyžadované, a to ani e-mailom, ani telefonicky, ani faxom, ani žiadnym iným spôsobom.

Nikdy neposkytujte svoje užívateľské meno a heslo cudzím ľuďom!

Buďte opatrní so šekmi!

Predávajúci sa tiež môžu stať obeťou podvodu!

Predávajúci sú často klamaní pri uzatváraní obchodu s nekrytými šekmi. Z toho dôvodu: nikdy neprijímajte platby šekom

Ak vám - predajcovi - niekto pošle šek (najčastejšie zo zahraničia) a suma na šeku je vyššia ako dohodnutá predajná cena, je možné predpokladať, že sa jedná o pokus o podvod.

Cieľom takéhoto podvodu je, že z dôvodu chyby v sume prevediete rozdiel späť na účet kupujúceho! Neskôr však zistíte, že bol šek odcudzený alebo falošný.

Takýto typ šeku spravidla bez povšimnutia prejde prvým štádiom overovania. Až neskôr sa zistí, že ide o nekrytý alebo odcudzený šek. Najväčšie škody v takom prípade utrpí predávajúci, ktorý príde nielen o rozdiel, ktorý vyrovnal, ale aj o stroj či vozidlo, ktoré dodal kupujúcemu

.

Podvodné/falošné „podozrivé“ e-maily - známe tiež pod názvom „Phishing“

Nanešťastie je technicky možné falšovať či vytvárať podvodné e-mailové adresy:

Keď užívateľ hľadá na stránke Mascus stroje alebo vozidlá, spoločnosť Mascus nepožaduje žiadne osobné údaje či dôverné informácie (číslo kreditnej karty, a pod.). To isté platí pre e-maily, telefonáty či faxové správy od spoločnosti Mascus: Personál spoločnosti Mascus vás nikdy nebude žiadať o poskytnutie dôverných informácií.

V prípade, že obdržíte akúkoľvek žiadosť od spoločnosti Mascus týkajúcu sa vašich osobných údajov, zákazníkov, bankových údajov, údajov o kreditnej karte alebo iných dôverných informácií, považujte ju za pokus o podvod.

Kontaktujte nás, prosím, na oficiálnych telefónnych číslach alebo pomocou kontaktných informácií na stránke Mascus.com. Nevyžadujte potvrdenie požiadavky na kontaktoch uvedených v takomto e-maile, v telefonáte či faxovej správe.

Nikdy nedávajte kópie svojho pasu či dokumentov od vášho vozidla či stroja cudzím osobám. Tieto informácie by mohli byť zneužité na falšovanie.

.

Informácie o „službách a účtoch Treuhand“ - známych tiež pod názvom „služby Escrow“

V spoločnosti Mascus nevyužívame na platbu žiadne služby ani účty Escrow, ktoré však môže využívať kupujúci či predávajúci. Taktiež neexistujú žiadni predajcovia či predávajúci, ktorí by boli certifikovaní spoločnosťou Mascus ako schválení či preverení spoločnosťou Mascus.
(takzvaní „Autorizovaní členovia“ alebo iní).
Spoločnosť Mascus nevydáva žiadne certifikáty ani odporúčania na predávajúcich či predajcov, týkajúce sa prevodu peňazí.

Spoločnosť Mascus nedáva žiadnu záruku ani neposkytuje poistenie rizika podvodu pri nákupe či predaji

.

TOP>>

Všeobecné bezpečnostné pokyny pri dodávke stroja alebo vozidla:

Stretnutie s predávajúcim:

Pri stretnutí sa s predávajúcim/predajcom, ktorého nepoznáte, buďte opatrní:

Nikdy so sebou neberte na miesto stretnutia s predávajúcim hotovosť či šeky (dohodnutej predajnej ceny). To platí zvlášť v prípade, ak ide o vzdialené miesto, kde nie sú žiadni iní ľudia. Ak sa vám miesto stretnutia zdá príliš nebezpečné, dohodnite si iné - bezpečnejšie miesto. 

Ak sa identita osoby, ktorá stroj/vozidlo predáva zhoduje s identitou vlastníka stroja/vozidla:

Ak nie je predávajúci tou istou osobou, aká je uvedená na registračnom certifikáte vlastníka, požadujte úradné osvedčenie od vlastníka! Vozidlo/stroj mohol byť odcudzený spolu s dokumentmi, ktoré k nemu patria a skutočný vlastník nemusí vedieť, že jeho stroj/vozidlo je na predaj.

Identifikácia vozidla, stroja alebo vybavenia, ktoré kupujete:

Pred kúpou vozidla vždy skontrolujte jeho identifikačné údaje! Identifikačné údaje stroja/vozidla sa musia zhodovať s údajmi na zmluve. Sériové číslo stroja je vyznačené na štítku alebo vyrazené na častiach rámu. Skontrolujte, či sa tieto čísla zhodujú a či súhlasia so sériovým číslom na dokumentoch! V prípade pochybností sa obráťte sa výrobcu. V opačnom prípade môžete zakúpiť vozidlo, ktoré vyzerá presne tak, ako je uvedené na zmluve, ale môže byť odcudzené.

Digitálne tachometre:

Digitálne tachometre možno pozmeňovať, aby sa tak zvýšila hodnota vozidla. Ak máte pochybnosti o počte kilometrov/míľ na tachometri, prineste vozidlo na kontrolu nezávislému kontrolórovi, ktorý preverí, či bolo s počítadlom manipulované.

Testovacie jazdy:

Ako predávajúci buďte pri testovacej jazde vždy vo vozidle! Kupujúci môže v opačnom prípade vozidlo odcudziť aj napriek tomu, že „kupujúci“ zanechá predajcovi zálohu v podobe cestovného pasu či občianskeho preukazu. Tieto dokumenty môžu byť tiež odcudzené či falošné!

Dokumenty z testovacích jázd:

V procese kontroly by ste ako predávajúci mali mať k dispozícii potrebné dokumenty o vozidle či stroji ako dôkaz pre vášho zákazníka. Tieto dokumenty (najmä technické osvedčenie o vozidle) však nikdy neberte so sebou na testovaciu jazdu s „kupujúcim“. Ponechajte ich na bezpečnom mieste.

Dávajte si pozor na text na kúpno-predajných zmluvách tlačený malým písmom.

Dávajte si, prosím, pozor na text na zmluvách písaný malým písmom. Mali by ste sa vyhnúť cenovým podmienkam v podobe spoliehania sa na ohodnotenie na základe vonkajšej obhliadky!

 

Zvláštne vybavenie a príslušenstvo uvedené v kúpno-predajnej zmluve:

Vždy skontrolujte, či je mimoriadne vybavenie vyššej hodnoty (autorádio, CD prehrávač, reproduktory, disky kolies, naberacie lyžice) uvedené v kúpno-predajnej zmluve. To je dôležité najmä v prípade značného oneskorenia dodávky!

Dávajte si pozor na falošné dodacie či prevodné certifikáty:

„Predávajúci“ môže kontaktovať kupujúceho po ústnej dohode obchodu a potvrdiť, že tovar odoslal.  Dokáže to odfaxovaným, naskenovaným, e-mailovým alebo poslaným potvrdením o odoslaní dodávky/zárukou prepravnej spoločnosti (ako napríklad DHL). Od kupujúceho žiada prevod celej sumy alebo jej časti.
Zakúpená vec však nebude nikdy doručená, pretože stroj, dokumentácia k nemu, ako aj prepravná záruka v skutočnosti neexistujú. Sú falošné!

Stroj si vždy skontrolujte na vlastné oči. Tak si budete istí, že existuje. Prepravu si objednajte sami prostredníctvom prepravnej spoločnosti, ktorej dôverujete a nechajte si touto spoločnosťou potvrdiť záruku prepravy. Skontrolujte, či je doručená vec tou, ktorú ste si objednali! Ak je to možné, buďte pri dodaní prítomní.

TOP>>

Iné druhy podvodov:

Telefonické podvody:

Potenciálny „kupujúci“ sa opýta na váš inzerát a požaduje od vás, aby ste mu zavolali späť. Jeho telefónne číslo je však číslo s „mimoriadnou sadzbou“! Váš hovor bude podržaný a vy budete bez vášho vedomia platiť za nič.

Preto nikdy nevolajte späť na žiadne čísla, ktoré začínajú číslicami 0190, 0900, 0137, 0138, 0800, 0900 a podobne.  

Podvody s exportnými zoznamami:

Potenciálny „kupujúci“ nechce kúpiť vaše vozidlo, ale chce stroj zverejniť na exportnom zozname obežného tovaru. Následne neobdržíte informačný materiál, ale faktúru, s ktorou ste súhlasili pri uvádzaní stroja do uvedeného zoznamu. Predávajúci často bez skontrolovania zaplatia alebo si nie sú istí a jednoducho zaplatia bez námietok.

Poznámka k účasti spoločnosti Mascus na uzavretých obchodoch:

  • Spoločnosť Mascus nemá žiadnu účasť na obchodoch, stretnutiach alebo dohodách medzi predávajúcimi a kupujúcimi.
  • Spoločnosť Mascus nepreberá žiadnu zodpovednosť za čokoľvek, čo sa udeje medzi užívateľom a predávajúcim či kupujúcim.
  • Spoločnosť Mascus nepredáva, nenakupuje, ani neobjednáva žiadne použité zariadenia.
  • Spoločnosť Mascus nedáva odporúčania na žiadne spoločnosti, predajcov, predávajúcich, ani na žiadne použité zariadenia.
  • Spoločnosť Mascus nemôže garantovať autentickosť zákazníkov, užívateľov či použitých zariadení prezentovaných na webovej stránke Mascus.

Viac informácií nájdete v časti Všeobecné podmienky používania.

 Poznámka k ďalším podvodným technikám a metódam:

Existuje mnoho rôznych trikov, spôsobov a techník, ktoré kriminálnici využívajú na oklamanie nevinných kupujúcich či predávajúcich, aby od nich vymohli peniaze.  Každým dňom vymýšľajú nové spôsoby a podvody. Spoločnosť Mascus nemôže uviesť všetky, ale tento dokument bude samozrejme aktualizovať. 

Tieto bezpečnostné pokyny slúžia na upozornenie užívateľov stránky Mascus na obozretnosť pri nákupe a predaji použitého vybavenia.

  Jeho účelom je pripomenúť užívateľovi, aby používal svoj zdravý úsudok a vždy si dával pozor na možné podvody.

 Priama pomoc spoločnosti Mascus:

Ak máte podozrenie na inzerát, ktorý môže byť podvodný alebo si nie ste istí ponukou, ktorú ste obdržali, zapamätajte si prosím identifikačné číslo inzerátu Mascus a kontaktujte nás:

Mascus International BV
Bijster 3, 4817 HX Breda,
Netherlands
Registration Number: 57776806
communication@mascus.com

Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom formuláru spätnej väzby