Všetky otázky a komentáre sú pre nás cenným nástrojom pri rozvíjaní služby Mascus. Všetky podnety spracujeme av prípade Vašej žiadosti na ne tiež odpovedáme.

Zaslať otázku

Môj komentár: *
Chcem odpoveď na svoju spätnú väzbu.
Meno:
E-mail: *
Telefón: *

Kontaktujte nás

Webfarm s.r.o.

28. rijna 850/19
41501 Teplice
Česká republika

+420 417 531 628

Ivo Hubacek
Account Manager
+420 608 11 22 95
hubacek@mascus.cz